Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.034 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 179-182"
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant har detta protokoll upprättats för den fodran på 10.000 kr som han har Hos P.A. Svanberg. Som säkerhet står denna Inteckning, som här omfattar 1/12 mantal i hemmanet nr. 5 i Rolfs by.
Keywords: kalix id 179-182; kalix avd e protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; svanberg; inteckning; rolfs by; hemman
Downloads: 52
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)